För var dag

I kyrkoåret stiger vi nu in i den period som kallas Trefaldighetstiden.
Den sträcker sig från nu ända fram till domsöndagen.
Vi har vandrat genom adventstidens förväntan, julens mys och glädje, fastetidens allvar och påskens smärta och befrielse. Och nu vårtidens helger med Kristi himmelsfärd och pingsten.

Som i allas våra liv kommer vardag efter fest.
Trefaldighetstiden är just det – en tid för vardagen i tron.
En tid att öva, pröva och bara vara.
En tid med uppförsbackar och nedförslut.
En tid med vardagsslit men också vardagslunk.
En tid då tron är just var dags tro.

Det börjar med dopet.
Jag skulle tro att det för dig som läser detta är något som skett en gång.
Kanske som barn, eller som ung.
Som du inte tänker så ofta på.
Nu kommer en söndag som vill påminna dig om det.
(Eller kanske väcka frågan om du inte är döpt än)

Om hur dopets vatten hälldes över dig, eller omslöt dig.
På samma sätt vill Gud frikostigt hälla och omsluta dig med sin kärlek och närvaro.
Var dag.

Om hur dopet var en gåva som gavs dig och du tog emot.
På samma sätt är Guds närvaro genom Anden en gåva du får öppna dina händer och ta emot.
Var dag.

Om hur dopet berättar att vi får dö och uppstå med Kristus.
En gång när vår tid är slut.
Men också var dag.
Dö bort från synd och skuld och brustenhet.
Stå upp till befrielse och hopp.

Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag!
Läs gärna texterna för söndagen:
1 Mos 7:11-23
Apg 8:26-39
Matt 3:11-12
Ps 66:5-12

I gudstjänsten medverkar Andreas Sköldmark, Rune och Cecilia Emanuelsson, Hasse Lann, m fl Sång och musik av Anna Nilsson och Maria Gustafsson.
Det blir en utgångskollekt för att stödja inköp av en minibuss till vår vänförsamling i St Petersburg.
Kyrkfika i vanlig ordning – en förlängning av gudstjänsten då vi delar liv och gemenskap.

 

/Andreas Sköldmark
pastor