Tjänare Herre!

Det finns som en lite rolig historia.
Om någon som vände på orden i Samuels mun.
Han är ung och gör tjänst hos prästen Eli.
Gud väcker honom om natten.
I bibeltexten hjälper Elli den unge Samuel att förstå att det är Gud som kallar på honom.
Han säger åt Samuel att nästa gång han vaknar ska han svara: Tala Herre, din tjänare hör.
Någon råkade vända på orden.
Istället blev det; tjänare Herre, din talare hör!

Lite kul men också ganska bra.
Att få vara ”tjenis” med Gud.
Att få enkelt säga: Hej Gud, vad vill du säga mig? 

På söndag är det mötets söndag i evangelieberättelsen.
Marias möte med Ängeln – Guds budbärare.
Det är en söndag som vill skärpa hörseln hos mig.
För det är ju inte bara till Maria som Gud vill säga något.
Utan också till mig.
Och till dig.
Kanske måste vi börja i ett: ”tjänare Herre, din talare hör.”
Att medvetet öppna sig för att Gud finns och vill just mig något just idag.
För att kunna stämma in i Marias:
”Må det ske med mig som du har sagt”.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
förbered dig gärna genom att läsa texterna – det hjälper lyssnandet:
1 Sam 2:1-10
Kol 1:15-20
Luk 1:46-55 och Luk 1:26-38 (som läses varje år)
Ps 147:7-15

medverkan av Frida Hellsing (dramapredikan), Astrid Rudenstam m fl
Kyrkfika som alltid – en del av gudstjänsten.

 

/Andreas Sköldmark
pastor