En Smula glädje

På söndag firar vi gudstjänst tillsammans med vår förskola: Smulan.

Barn och pedagoger sjunger och spelar.
Medverkar gör också förskolechef Johanna Daréus och ordförande Sören Rudenstam.
Det blir dramapredikan med Frida Hellsing och Andreas Sköldmark.

Vi tror gudstjänsten kommer att rymma mer än en Smula glädje!