Delad glädje!

Maria rusar iväg.
Söker den människa hon förstår att hon kan dela med.
Både glädjen och frågorna och oron.

Hittar Elisabet.
Hittar henne för att ängeln visat väg.
Och där kan hon dela.
Men först kommer Elisabets glädje.
Över Maria. 
Över barnet hon bär.
Över deras möte.
Elisabets glädje blir en bekräftelse.
Och föder ny glädje i Maria.

Det är vacker det Lukas berättar.
Om delat liv och glädje.
Vem delar du med?

På söndag är du välkommen till gudstjänst.
Det är Marias söndag så här strax innan jul.
Kyrkoårets tema är: Herrens moder.
Läs gärna texterna innan – ett sätt att förbereda sig för mötet.
Jes 52:7-10
2 Kor 1:17-22
Luk 1:39-45
Ps 145:8-13

I gudstjänsten medverkar Hasse Lann, Andreas Sköldmark m fl Anna Nilsson sjunger och Snickar Andersson reflekterar Marias upplevelse.
Gott kyrkfika utlovas också – en stund som hör till gudstjänsten då vi möter varandra ansikte mot ansikte.

Välkommen!

/Andreas Sköldmark
pastor