Med blicken mot horisonten

Rorsmannen vet det – ska hen kunna styra båten väl är viktigt att ha en fästpunkt vid horisonten.
Annars blir färden lätt krokig.

Även bilföraren vet det.
Och ju fortare du kör desto viktigare att inte fastna med blicken i det nära.
Kanske är det därför många av oss har svårt att orientera oss i tillvaron.
Hastigheten ökar.
Samtidigt som vår blick fastnar alltmer i det nära.

Förr skrev man på mötesaffischerna (i alla fall ibland) Möte kl 11 – OHD.
Uttytt: Om Herren Dröjer.
Det var att fästa blicken vid horisonten.
Ett tydligt perspektiv.
Man levde sitt liv på väg mot evigheten.
Det gav riktning och styrfart åt nuet.

Hur många av oss tänker den tanken när vi andtrutna försöker ”fånga dagen”?
Kanske skulle det vara en hjälp för oss när vi försöker avgöra vad som bara är viktigt och vad som är riktigt viktigt?
I evighetens perspektiv.

På söndag firar vi gudstjänst med evigheten som perspektiv.
Kyrkoårets tema är: Vårt evighetshopp.
I gudstjänsten tänder vi ljus för de som gått ur tiden under året som gått.
Vi firar nattvard och välkomnar nya medlemmar.
Medverkar gör Andreas Sköldmark, Rune och Cecilia Emanuelsson m fl, Ann-Britt Björnlinger sjunger.

Gudstjänsten inleder också ”Åtta dagar – med vägledning till tro och liv”.
En vecka med erbjudande om personliga vägledningssamtal, föreläsning av Britta Hermansson fredag 11 nov kl 19, en dags retreat på lördagen och söndag 13 nov gudstjänst med Britta Hermansson.
Vägledningsveckan inleds med en öppen samling på söndag kl 18.00 med Rosie Gard och Andreas Sköldmark, båda vägledare i Ignatiansk tradition.

Läs gärna texterna inför söndagen:
Job 17:15-16
1 Kor 15:35-49
Joh 6:37-40
Ps 116:1-9

Välkommen till gudstjänst och kyrkfika – OHD!