Ett litet ord

Ett litet ord.
Tack.
Men ett ord som kan förvandla dagar och liv.
Tack.
Vi vet alla hur det känns när man inte får det tack man behöver.

Vi vet också hur det känns när vi får det  och ibland när vi minst förväntar det.
Tack.
Det bygger en bro mellan den som ger det och den som får.
Tack.
En bro som stavas glädje inuti.
Tack.
Det hjälper mig också att inte ta för givet det jag är och har.
Tack.
Kanske är det därför vi uppmanas att hela tiden tacka Gud.

På söndag är det tacksamhetens söndag – tacksägelsedagen.
Kanske kan vi försöka tacka någon, eller Någon, varje dag denna vecka.
Ett litet ord som kan förvandla dagar och liv.

Läs gärna texterna inför söndagen:
Jer 31:3-6
Upp 4:8-11
Matt 15:29-31
Ps 65:9-14

I Equmeniakyrkan firar vi gudstjänst tillsammans med våra scouter och ledare.
Andreas Sköldmark och Julia Wernholt medverkar också.
Till gudstjänsten hör som alltid gemenskapen vid fikaborden.

Välkommen!