Följ med och se

Det finns en nyfikenhet i kristen tro.
En upptäckarlust.
Vad väntar mig idag?
Vad vill Gud ge mig idag?

När två lärjungar börjar vandra med Jesus så undrar de vart de är på väg.
”Mästare var bor du?”
Men Jesus ger ingen vägbeskrivning.
Ordar inte heller om det som de ska komma till.
Hans svar på deras fråga är en inbjudan:
”Följ med och se”.

Så får jag tänka om min var-dag med Gud.
Med nyfikenhet och förväntan får jag gå in i min dag och Jesus går med.
Vart går vi?
”Följ med och se”.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag.
Det är andra söndagen efter trefaldighet och kyrkoårets tema är ”Kallelsen till Guds rike”
Karl-Ivar Karlsson predikar och Birgitta Wreland leder gudstjänsten.

Läs gärna söndagens texter:
5 Mos 7:6-9
Joh 1:35-46
Rom 8:28-30
Ps 65:2-5