Leva av och i kärlek

Temat för söndagens gudstjänst är samhällsansvar. Det kan väcka vissa associationer till plikt och samvete. Kanske till och med dåligt samvete. Eller en känsla av maktlöshet. Spelar det verkligen någon roll hur jag lever mitt liv? Är inte mina insatser lika obetydliga som en droppe i havet… Det finns så många förväntningar på oss som samhällsmedborgare, som goda världsmedborgare. Budskapen om hur vi bör leva våra liv är många, vilka regler, vilken moral vi bör följa. Och vi lever med en vetskap om att vi på ett sätt aldrig kan göra tillräckligt för att hjälpa den här världen.

Den kristna tron vill på inget sätt förenkla den här problematiken. Men den vill belysa kärnan i vårt samhällsansvar – nämligen kärleken. Den gudomliga kärleken som vi kan få ta emot – och ge vidare. ”Du ska älska din nästa som dig själv.”