Impregnerad?

På söndag handlar gudstjänsten om dopet. Vårt dop. Mitt och ditt dop.
Varför är det ett återkommande tema i kyrkoåret? Känns lite tjatigt. Dessutom finns ju Jesu dop med som en särskild söndag.
Men kanske har upprepningent en poäng.
Även om dopet bara sker en gång så behöver jag kanske ”impregnera” mig med dopets innehåll.
Att jag och mitt liv är inneslutet, omslutet, genomträngt av Guds kärlek, nåd och omsorg.
Hela jag – som jag är.
Hela livet – som det är.
Kanske behöver jag, som Nikodemos i söndagens text, födas på nytt – in i ett liv som är impregnerat av Gud själv.

Läs gärna söndagens texter:
Hes 36:25-28
Rom 6:3-11
Joh 3:1-8
Ps 66:5-12

I gudstjänsten medverkar Göran Ljungberg och Frida Hellsing. Det inbjuds till nattvard och Körkbrazzet spelar och sjunger. Kyrkfika som alltid.

Välkommen!