Inget mer behövs!

Psaltaren 23:
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
 
I de orden kan vi leva. Med dem kan vi brottas. Hos dem finns tröst. Här finns livet. Inget mer behövs…
 
Kyrkoårets tema är Den gode Herden. Läs gärna texterna: 
Hes 34:11-16
1 Pet 2:22-25
Joh 10:1-10
Ps 23
 
Välkommen till gudstjänst och söndagsskola i Equmeniakyrkan på söndag. Det blir mycket sång – vi sjunger och lyssnar till psalmer ur ”psalmer i 2000-talet”. Hanna Bogren leder gudstjänsten, Andreas Sköldmark predikar. Efter gudstjänsten är det kyrkfika.