Modet att avstå

header_fastan

Idag är det många som fastar. Av olika skäl och på olika sätt. Oftast har denna fasta sitt sikte på kroppen, att må bättre fysiskt. Eftersom vi hänger ihop som människor betyder det också att det gör gott för själ och ande.

Kyrkans fasta går den andra vägen – genom sitt fokus på själ och ande gör den gott också för kroppen. Fastan har varit en del av kyrkans liv genom årtusenden. Nyckelordet har varit Avstå. Att avstå något för att vinna något annat, något riktigt viktigt. I vårt västerländska överflödssamhälle tror vi den är viktigare än någonsin. Vi bjuder regelbundet in till fasteperioder tillsammans med andra kyrkor. Framför allt gäller det påskfastan; från askonsdag till påskdag.  ”Modet att avstå” hoppas vi ska vara en av vägarna till rytm och fördjupning av ett liv som ofta hamnar på ytan.

Den som vill ger sig själv och Gud ett fastelöfte. Löftet är tredelat:
– att avstå något i livet som har med hållbarhet och klimatförändringen att göra – att avsätta minst ett tillfälle om dagen till bön (en enkel ordning kommer att finnas för morgon- middags och aftonbön)
– att i möjlig mån delta i onsdagskvällarnas nattvard i fastetid kl 19.00.
Innan andakterna finns möjlighet att dela gemenskap kring en tallrik soppa och lite bröd. (50 kr vuxen, gratis för barn, serveras från 17.30 till 18.45)

Varje onsdag är så klart öppen för den som vill att komma – fastelöfte eller inte.

Välkommen med!

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också” Jesus

”Att gallra är att acceptera begränsningens princip. Det är nödvändigt att anpassa mängden av växter till det utrymme vi har till vårt förfogande, i annat fall kommer skörden att bli klen och ynklig.
Det samma gäller den inre trädgården. Det stycket jordmån som är vårt liv kan inte rymma hur många plantor som helst. Vi kan inte vara allt, hinna allt, umgås med alla och odla alla intressen vi skulle önska. Att gallra i önskade resmål eller rentav bland alla de många bekantskaperna som pockar på tid och uppmärksamhet – inte av förakt för det sociala livet men för att kunna fördjupa verklig vänskap – allt detta tillhör fastans område.
När Jesus säger att ’bara en sak behövs’ utmanar han den goda mångfalden i våra liv och kallar oss att söka den saliga enfalden.”
Peter Halldorf

BIBELLÄSNING OCH ÖVNINGAR FÖR FASTAN 2022

V 1  – Bön o fasta

Det är alltid lättare att lägga till än att avstå. Fastan är ett erbjudande om att minska ner och begränsa. Att skapa rum för det som är riktigt viktigt.
Jesus säger ”Sök först Guds rike – så ska ni få allt det andra också”. Till det sökandet är fastan och bönen en gåva.
Askonsdagen:  Mark 2:12-19
To:  1 Mos 4:3-7
Fre:
Jak 1:12-15
Lö:  Ps 31:2-6
Sö: Prövningens stund Matt 16:21-23

Övning: När du väljer ditt fastelöfte – fråga vad som för dig närmare Gud och vad som drar dig bort från Gud.
Hållbart: Rent vatten är på väg att bli en bristvara i vår värld. Försök spara på vatten när du borstar tänderna, duschar eller diskar.
 
V 2 – Den kämpande tron

På den smala vägen går du inte ensam. Bredvid dig går Han som älskar dig och som vill dig väl. Det betyder att Guds kraft, frid, glädje, förlåtelse alltid finns inom räckhåll. Finns det någon situation eller relation i ditt liv där du vill att Jesus ska kliva in den här veckan?
Må: Ps 1
Tis: Ef 1:1-14
Ons: Ef 1:15-23
To:  1 Kung 19:1-8
Fre: 1 Kor 10:12-13
Lör: Ps 130
Sö: Luk 7:36-8:3

Övning: När du möter svårigheter, ta ett djupt andetag och föreställ dig att Jesus står vid din sida.
Hållbart: Låt bilen stå och ta bussen, gå eller cykla någon gång mer än vad du brukar.

V 3 – Kampen mot ondskan
Vi lever i en värld som är både god och ond. Våra liv pågår mitt i den världen. Vår kallelse är att följa Jesus och älska så som han har älskat. En kallelse som Jesus beskriver med orden: ”men med er är det annorlunda”. På vilket sätt är ditt liv präglat av detta ”annorlundaskap”?
Må:  Ps 4
Tis:  Ef 2:1-10
Ons: Ef 2:11-22
To: Jes 59:14-17
Fre:  Ef 6:10-18
Lö: Ps 25:12-22
Sö: Mark 5:24-34

Övning:
Under veckan. Gör de val som mer handlar om att älska som Jesus älskar.
Hållbart: Gå igenom din garderob. Finns där något som du inte använder som någon annan kan få glädje av – lämna till klädinsamlingen.

V 4 – Guds mäktiga verk
Marias Ja till ängeln är ett Ja utan förbehåll.
Det är ett Ja som inte ser något slut.
Ett Ja till en resa som hon inte vet något om.
Ett Ja i förtröstan på Guds närvaro och kraft. Att säga Ja till Gud är att överlämna sig själv i hans hand. Hur ser ditt Ja, till Gud och människor, ut denna vecka?

Må: Ps 12
Tis:
 Ef 3:1-13
Ons:
Ef:3:14-21
To:  Mika 5:2-4
Fre:
  Rom 4:18-21
Lö:
  Ps 147:7-15
Sö: Luk 1:39-45 och Luk 1:26-38 

Övning:
Att under veckan tänka efter en extra gång innan du säger Ja eller Nej till något eller någon – att i allt försöka vara helhjärtad!
Hållbart: Tänk igenom hur du använder el i din bostad. Kan du släcka fler lampor? Stänga av Stand-by på TV mm? Sänka temperaturen?

V 5 – Försonaren
Att försonas med någon betyder alltid att man avstår från något; sin rättighet, sin stolthet eller kanske sin skam. Vi lever i en tid då försoning behövs mellan länder, människor emellan och mellan människan och skapelsen. Detta är en vecka att be om försoning och ta steg till försoning.
Må:  Ps 13
Tis:
  Ef 4:1-16
Ons:
Ef 4:17-32
To:
  1 Mos 22:1-4 
Fre:  Apg 4:1-12
Lö:  Ps 103:8-14
Sö: Mark 12:1-12

Övning: Fundera över denna vecka; finns det något eller någon du behöver försonas med? Kan du ta initiativ till att det sker.
Hållbart: Ät lite mer vegetariskt och närproducerat. 

V 6 – Vägen till korset
Att gå på kärlekens väg innebär att offra något av sitt eget, det gjorde Jesus då han gick till korset för att dö för mänskligheten. Kanske får jag avstå från min stolthet, min bekvämlighet eller min egendom för att leva i kärleken. Vad ser jag som möjliga kärlekshandlingar den här veckan?
Må:  Ps 23
Tis:  Ef 5:1-20 
Ons: Ef 5:21-6:9
To: Jes 50:1-10 
Fre: Rom 5:1-5
Lö: Ps 118:19-29
Palmsöndagen: Luk 19:28-40

Övning: Fundera denna vecka över, vad är jag villig att avstå ifrån för att någon annan ska få uppleva kärlek, vänlighet och barmhärtighet?
Hållbart: ”Buy what you need, want what you have.” Köp inte mer nya saker än vad som behövs.

V 7 – Stilla veckan
I stilla veckan följer vi Jesus på hans väg till kors, grav och uppståndelse. Den är att blir sviken och förrådd, utlämnad och plågad, ensam och övergiven. Den är att lämna också sin hopplöshet och sitt liv i Guds hand. Den är att vila i mörkret i förtröstan. Den är att bli uppväckt, upprest, befriad. Att få liv på nytt.
Må: Ps 130
Tis: Ef 6:10-24
Ons: Jes 53:1-12 
Skärtorsdag: Luk 22:7-23
Långfredag: Luk 23:26-49
Lördag: 23:55-56
Påskdagen: Luk 24:1-12

Övning: Att låta stilla veckan vara en vecka då relationen till Gud, bönen och bibeltexterna får mer tid.
Hållbart: Pröva att i allt sänka farten; resor, matlagning, jobbet, fritiden – låt allting ha sin goda tid.Frågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark: 0722 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se